Home

"WE SUPPORT PROGRESSIVE ROCK"

GARF - Göteborgs Artrockförening presenterar:
The Watch plays Genesis + Knekklectric + Planet Indigo

Musikens Hus Goes Progressive
Musikens Hus - Göteborg
Lördag 1 april 2023 kl 18.30
På scen c:a 19.00
Längd c:a 5 timmar med pauser

Ålder 18 år, eller målamans sällskap.
Fullständiga rättigheter.


Facebook Evenemang 

Köp din biljett här/ Buy tickets here

KNEKKLECTRIC
Kvintetten KNEKKLECTRIC kommer från Bergen, Norge, och spelar en blandning mellan prog, fusion och rock. Deras musik är fylld med finurliga låtstrukturer, komplicerade instrumentalpartier och underfundiga texter. Senaste albumet "Allt blir verre" gavs ut i mars 2022.

THE WATCH
Italienska THE WATCH är gamla vänner till Garf, efter en rad väldigt uppskattade konserter. De specialiserar sig på att spela musik ur GENESIS låtskatt, men har även gjort ett antal fina album med egen musik. I Musikens Hus kommer man att fokusera på Genesis klassiska livealbum "Seconds out" från 1977. Bandets senaste egna skiva gavs ut 2019.

PLANET INDIGO
PLANET INDIGO bildades 2018 av Hanna Westberg och Christoffer Särnefält. De kallar sin musik klimatrock och texterna diskuterar ämnen som miljöförstöring, nationalism, kapitalism och social orättvisa. Musikaliskt är man influerade av exempelvis Pink Floyd, Peter Gabriel och Supertramp. Albumet "Planetary exit pt. 1" gavs ut 2022.
Arrangemang i samarbete med Sensus.
**********


English


THE WATCH
Italy's THE WATCH are old friends of Garf after a series of much appreciated concerts. They specialize in playing music from GENESIS treasure chest, but have also made a number of fine albums with their own music. At Musikens Hus, the THE WATCH will focus on Genesis's classic live album "Seconds out" from 1977. The band's latest album was released in 2019.


KNEKKLECTRIC
Hailing from Bergen, Norway, quintet KNEKKLECTRIC plays a mix of prog, fusion and rock. Their music is filled with ingenious song structures, complicated instrumental parts and subtle lyrics. KNEKKLECTRIC's latest album "Allt blir verre" was released in March 2022.


PLANET INDIGO
Sweden's PLANET INDIGO was formed in 2018 by Hanna Westberg and Christoffer Särnefält. They call their music climate rock, and their lyrics discuss topics such as environmental degradation, nationalism, capitalism and social injustice. Musically, PLANET INDIGO is influenced by, for example, Pink Floyd, Peter Gabriel and Supertramp. Their album "Planetary exit pt. 1" was released in 2022.

GARF - Göteborgs Artrockförening


En ideell förening

bestående av musikälskande entusiaster med ett brinnande intresse för progressiv musik i alla dess former.


Föreningen bildades 1994 för att kunna bevara, sprida och uppmuntra musikformen som numera allmänt kallas för Artrock.


   Genom att arrangera festivaler och konserter, anordna lyssnarträffar och sprida information, vill GARF ge fler människor en möjlighet att få uppleva spännande och inspirerande musik.

Ordförande: Susanna Jämtgren

Kassör: Robert Larsson

Sekreterare: Said Winberg

 

Revisor: Ingela Ekemark

 

Ledamot: Daniel Reichberg

Ledamot: Yngve Hagberg

GARF–Gothenburg Artrock association


A non-profit organisation comprising music-loving enthusiasts with a burning passion for progressive music in all its various forms.


The society was founded in 1994 in order to keep and disseminate as well as encourage the music form currently known as Art Rock.

 

By organising festivals and concerts, and holding get-togethers for Art Rock lovers and spread information, GARF wants to be able to give more people the possibility to experience exciting and inspiring music.