Home

"WE SUPPORT PROGRESSIVE ROCK"

Slottskogen Goes Progressive 2020

Det kommer väl inte som någon direkt överraskning, men dessvärre är vi tvungna att ställa in årets upplaga av Slottsskogen Goes Progressive. Regeringens direktiv om max 50 personer gör det omöjligt för oss att ro festivalen i hamn. Förändras läget, ska vi försöka återkomma i höst med något som liknar vår kära festival.

Med vänlig hälsning GARFIt surely comes as no surprise, but unfortunately we have to cancel this year's edition of Slottsskogen Goes Progressive.
The government's directive on a maximum of 50 people makes it impossible for us to bring the festival to a successful conclusion.
If the situation changes we will try to return this autumn with something similar to our dear festival.

Sincerely GARF


GARF - Göteborgs Artrockförening


En ideell förening

bestående av musikälskande entusiaster med ett brinnande intresse för progressiv musik i alla dess former.


Föreningen bildades 1994 för att kunna bevara, sprida och uppmuntra musikformen som numera allmänt kallas för Artrock.


   Genom att arrangera festivaler och konserter, anordna lyssnarträffar och sprida information, vill GARF ge fler människor en möjlighet att få uppleva spännande och inspirerande musik.

Ordförande: Susanna Jämtgren

Kassör: Robert Larsson

Sekreterare: Said Winberg

 

Revisor: Ingela Ekemark

 

Ledamot: Daniel Reichberg

Ledamot: Yngve Hagberg

GARF–Gothenburg Artrock association


A non-profit organisation comprising music-loving enthusiasts with a burning passion for progressive music in all its various forms.


The society was founded in 1994 in order to keep and disseminate as well as encourage the music form currently known as Art Rock.

 

By organising festivals and concerts, and holding get-togethers for Art Rock lovers and spread information, GARF wants to be able to give more people the possibility to experience exciting and inspiring music.

Antal besökare


Copyright © All Rights Reserved                                                                                                                                                                                      info@garf.eu