Kontakt/Contact

Adress:

 

GARF – Göteborgs

Artrockförening c/o Boman, Mellangatan 17, 413 01 Göteborg

Frågor om hemsidan: webmaster@garf.eu »

 

 

 

Frågor om förening / Spelning / Medlemskap: info@garf.eu »

Medlemskap

Föreningen är naturligtvis öppen för alla och ett medlemskap i GARF kostar 150 kr år.

 

Of course, the association is open to everyone and a membership of GARF costs 150 kr year.

Bli medlem i GARF betalas via (PayPal)

Membership in GARF pays from the link below. (Paypal)

Via Paypal kan du donera pengar till GARF´s konsertfond, pengarna går oavkortat till Slottsskogen Goes Progressive och våra evenemang:

 

Through Paypal can you also donate money to GARF Concert Fund, the money goes to Slottsskogen Goes Progressive and other events:

Om du inte har PayPal kan du givetvis betala avgift och donationer till vårat PlusGiro konto:

150:- på Plusgiro: 55 00 19-4

Ange namn, adress, email samt födelseuppgifter (oo-oo-oo)

Vill du hämta en Plusgiroblankett kan du göra det

 

If you do not have PayPal, you can of course pay fees and donations to our PlusGiro account:

150: - on Plusgiro: 55 00 19-4

Enter name, address, email and birth information (oo-oo-oo)

 

Here/här »

Copyright © All Rights Reserved info@garf.eu