Contact

        Adress:


GARF – Göteborgs

Artrockförening c/o Boman, Mellangatan 17, S - 413 01 Göteborg / Sweden

Questions about the website: sanna.jamtgren#gmail.com
Questions about Association: info@garf.eu »


Shows: artist@garf.eu


Membership: medlem@garf.eu

Medlemskap/Membership

Föreningen är naturligtvis öppen för alla och ett medlemskap i GARF kostar 200 kr år.


Of course, the association is open to everyone and a membership of GARF costs 200 kr year.

Bli medlem i GARF betalas via (PayPal)

Membership in GARF pays from the link below. (Paypal)

Via Paypal kan du donera pengar till GARF´s konsertfond, pengarna går oavkortat till Slottsskogen Goes Progressive och våra evenemang:


Through Paypal can you also donate money to GARF Concert Fund, the money goes to Slottsskogen Goes Progressive and other events:

Om du inte har PayPal kan du givetvis betala avgift och donationer till vårat PlusGiro konto:

200:- på Plusgiro: 55 00 19-4

Ange namn, adress, email samt födelseuppgifter (oo-oo-oo)

Vill du hämta en Plusgiroblankett kan du göra det


If you do not have PayPal, you can of course pay fees and donations to our PlusGiro account:

200: - on Plusgiro: 55 00 19-4

Enter name, address, email and birth information (oo-oo-oo)


Here/här »

Ansök om medlemskap i GARF / Apply for membership in GARF

Enklare möjligheter för inbetalning vid medlemsskap hos GARF.


Easier payment for membership in GARF.


(meddelande i swish / note in swish) (Name, Lastname) (Mem)


Nr 123 641 56 16