Contact

        Adress:


GARF – Göteborgs Artrockförening
c/o Jämtgren, Flundrevägen 3, 475 41 Hönö / Sweden

Questions about the website: sanna.jamtgren(@)gmail.com
Questions about Association: info(@)garf.eu »


Shows: artist(@)garf.eu


Membership: medlem(@)garf.eu

Medlemskap/Membership

Föreningen är naturligtvis öppen för alla och ett medlemskap i GARF kostar 200 kr år.


Of course, the association is open to everyone and a membership of GARF costs 200 kr year.För medlemskap använd swish QR eller numret nedan.
Skriv ditt Namn, Adress & Mobilnummer.

For membership use swish QR or mobilnumber below.
As message wright your Name, Address & Mobilnumber.


För Medlemskap använd swish-nummer: 123 641 56 16
For Membership use swish-number: 123 641 56 16Donation/Donate

Via QR-koden kan du donera pengar till
GARF´s konsertfond, pengarna går oavkortat till
Slottsskogen Goes Progressive och våra evenemang:


Through QR-code you donate money to
GARF Concert Fund, the money goes to
Slottsskogen Goes Progressive and other events:

GARF Donationer Swish-nummer 123 139 71 08

Betala/donera med PlusGiro / Pay/donate with PlusGiro

Du kan betala medlemsavgiften 200kr till vårat PlusGiro konto: 55 00 19-4

Du kan också donera genom att använda vårat Plusgiro konto: 55 00 19-4

Skriv ditt Namn, Adress & Mobilnummer.You can pay your membership of 200kr to our PlusGiro account: 55 00 19-4

You can also make a donation by using our Plusgiro account: 55 00 19-4
Wright your Name, Address & Mobilenumber.Plusgiroblankett / PlusgiroForm»