Contact

        Adress:


GARF – Göteborgs Artrockförening
c/o Jämtgren, Flundrevägen 3, 475 41 Hönö / Sweden

Questions about the website: sanna.jamtgren(@)gmail.com
Questions about Association: info(@)garf.eu »


Shows: artist(@)garf.eu


Membership: medlem(@)garf.eu

Medlemskap/Membership

Föreningen är naturligtvis öppen för alla och ett medlemskap i GARF kostar 200 kr år.


Of course, the association is open to everyone and a membership of GARF costs 200 kr year.För medlemskap använd SWISH QR-koden.
I meddelanderutan skriv ditt för/efternamn.

For membership use SWISH QR-code.
As message wright your hole nameGARF Medlemsavgift Swish-nummer: 123 641 56 16


Donation/Donate

Via QR-koden kan du donera pengar till
GARF´s konsertfond, pengarna går oavkortat till
Slottsskogen Goes Progressive och våra evenemang:


Through QR-code you also donate money to
GARF Concert Fund, the money goes to
Slottsskogen Goes Progressive and other events:

GARF Donationer Swish-nummer 123 139 71 08

Betala med PlusGiro / Pay with PlusGiro

Du kan också betala avgift och donationer till vårat PlusGiro konto: 200:- på Plusgiro: 55 00 19-4

Ange namn, adress, email samt födelseuppgifter (oo-oo-oo)

Vill du hämta en Plusgiroblankett kan du göra det nedan 


You can also pay fees and donations to our PlusGiro account: 200: - on Plusgiro: 55 00 19-4

Enter name, address, email and birth information (oo-oo-oo)Here/här »